Du er her

Nyhetsarkiv

Personer med lange karrierer kan tape ekstra mye på omdanning

En spesiell gruppe taper mye på omdanning av tjenestepensjoner

Publisert: 03.07.2018

I løpet av de siste 15 årene har svært mange bedrifter omdannet sine tjenestepensjoner fra ytelsesbaserte Foretakspensjoner til Innskuddspensjoner.

Hovedmotivasjonen har vært å øke forutsigbarheten på framtidige pensjonskostnader og å få forpliktelsene ut av selskapet balanse i regnskapet. Det har ikke nødvendigvis vært et mål å redusere selskapets kostnader. 

Etter hvert som innskuddssatsene er blitt hevet, har det ikke vært noe problem å lage en innskudds­pensjon som gir like høy pensjon i et karriereperspektiv som den gamle foretakspensjonen.

Nytt Grunnbeløp fra 1. mai 2018

Fra 1. mai er 96.883 kr det nye tallet

Publisert: 01.06.2018

Årets trygdeoppgjør innebærer at grunnbeløpet oppjusteres med 3,47 % til 96.883 kr.

Her kan du se hvor mye din løpende alderspensjon fra folketrygden skal reguleres. Riktig svar er verken 3,47 eller 2,72 prosent.

Merk imidlertid at tallet 95.800 kr har minst like stor praktisk betydning som 96.883 kr.

Kombinasjon av Nav-ytelser og alderspensjon skaper gråsoner verdt millioner

Pensjonister med Nav-ytelser – gråsoner verdt millioner

Publisert: 04.05.2018

Etter pensjonsreformen er det fullt mulig å ta ut alderspensjon samtidig med at man mottar Nav-ytelser.

Det kan virke urimelig og medfører at mange vil befinne seg i en gråsone potensielt verdt millioner av kroner.

Her er et forsøk på å forklare hvorfor reglene er blitt som de er.

For enkelte blir befalspliktåret kostbart

Taper 850.000 på tidlig pensjonsopptjening

Publisert: 24.04.2018

Det er naturlig å tro at desto flere års medlemskap man har i en pensjonsordning, desto høyere vil verdien av pensjonsopptjeningen bli. Slik er det ikke nødvendigvis i Offentlig tjenestepensjon.

Her beskrives et eksempel på at pliktåret i militæret reduserer verdien av pensjonsopptjeningen med 850.000 kroner.

Problemet aktualiseres i forbindelse med pensjonsreformen i offentlig sektor: Ved årsskiftet 2019/20 meldes årskullene fra 1963 ut av dagens bruttoordning og det blir utstedt en Oppsatt pensjon. Enkelte vil få en negativ overraskelse da!

Eksempel 1: AFP-alternativet

Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser?

Publisert: 06.04.2018

Halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter og mange av disse må før fylte 62 år velge mellom AFP og uføreytelser.

Tilsvarende valg gjelder forsåvidt i offentlig sektor også, selv om alternativene der ser annerledes ut. Forestående reform av offentlig tjenestepensjon gjør det ytterligere viktig å forstå konsekvensene av valget før beslutningen tas. 

Pensjonskalkulatorene på nettet er direkte uegnet som beslutningsgrunnlag og HR-personell som bistår ansatte i en slikt valg uten en individuell pensjonsvurdering har enten for høy selvtillit eller for lav selvinnsikt…

I privat sektor kan det bli streik fra helgen

To pensjonsspørsmål sentralt i årets tariffoppgjør

Publisert: 04.04.2018

I privat sektor kan det bli streik fra helgen. To av spørsmålene på dagsorden handler om pensjon:

  • Skal pensjonsinnskudd gjelde fra første krone?
  • Endringer i AFP i privat sektor

Er disse to spørsmålene store nok til å rettferdiggjøre en storstreik?

Pensjonsgrunnlag i folketrygden fram til nå

Slik blir Ny Offentlig tjenestepensjon

Publisert: 08.03.2018

Nylig ble avtalen om ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor presentert.

I denne artikkelen viser vi ny sammenheng mellom pensjonstidspunkt og pensjon ved hjelp av et enkelt eksempel.

9 tanker om Ny Offentlig tjenestepensjon

Publisert: 16.02.2018

800.000 arbeidstagere sies i dag å ha en stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.
I tillegg har svært mange en kortere eller lengre opptjening av OfTP tidligere i karrieren. Alle disse berøres direkte eller indirekte av de endringene som det nå forhandles om.

Her deler vi ni tanker om disse endringene.

Sider

Bokmerk og del