Du er her

For bedrifter

Vi utfører ulike typer tjenester for våre bedriftskunder:

Generelt pensjonsseminar for ansatte:
Pensjonsreformen medfører at framtidige pensjonister må ta flere aktive valg enn tidligere.

Vi har utarbeidet korte seminarer som setter arbeidstagere i stand til å foreta disse valgene på en måte som sørger for en god, trygg og forutsigbar pensjonsøkonomi.
Det blir brukt konkrete eksempler tilpasset bedriftens pensjonsordninger og som de ansatte derfor lett kan kjenne seg igjen i.

Slike seminarer har typisk et varighet på omlag 90 minutter og målgruppen er ansatte i alle aldre.

Bedriftsvurdering pensjon:
Mange bedrifter ønsker å etablere pensjonsordninger for sine ansatte utover de fastsatte minstekravene.

Pensjon handler ikke bare om sparing til alderspensjon. I mange tilfeller kan det å skape en økonomisk sikkerhet i tilfelle uførhet og tidlig død ha vel så stor verdi for de ansatte. Bedriftens pensjonsordning kan bestå av mange komponenter og kun noen av disse kjøpes hos pensjonsleverandørene. Derfor ønsker endel bedrifter å få utført en Bedriftsvurdering før de går til leverandøren eller pensjonsmegleren.

Bedriftsvurderingen har som formål å sikre at bedriften etablerer pensjonsordninger som gir de ansatte mye pensjon innenfor en avklart økonomisk ramme for bedriften.

Vi bistår gjerne også bedrifter i forbindelse med omdanning av tjenestepensjoner.

Her kan du laste ned et faktaark om Bedriftsvurdering.

Seniorplan:
Seniorplan er et konsept basert på Individuell pensjonsvurdering som på den ene siden sikrer at de ansatte har full oversikt over egen pensjonssituasjon og i tillegg kan gi bedriften en oversikt over hvilke seniorressurser de vil disponere over i årene framover. Denne rådgivningen kan tilpasses bedriftens og de ansattes behov.

Seniorplan er f.eks. godt egnet til å gi ansatte spesiell informasjon og veiledning i forbindelse med uførhet og avlaster HR-avdelingen fra oppgaver som ofte er utenfor deres eget kompetanseområde.

Mer informasjon om Individuell pensjonsvurdering.

Her kan du laste ned et faktaark om Seniorplan.

Er dette interesant for din bedrift eller ønsker du ytterligere informasjon, så kontakt oss!

Bokmerk og del